اولین پایگاه اینترنتی مهندسان و دانشجویان صنایع دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
این وبلاگ در سال 1383 به منظور ایجاد ارتباط مستمر بین دانشجویان و دانش آموختگان رشته مهندسی صنایع دانشگاه آزاد واحد تهران شمال تاسیس گردید. لطفا جهت استفاده از منوی سمت راست وبلاگ چند لحظه صبر کنید

تاريخ : دوشنبه ٧ آبان ۱۳۸٦

مطالعه تطبیقی نظام آموزش کارکنان

 

     به‌ منظور آگاهی‌ از کم‌ و کیف‌ آموزش‌ کارکنان‌ در کشورهای‌ مختلف‌ جهت‌ برخورداری‌ از اطلاعات جامع‌ و سیستماتیک‌ در طراحی‌ نظام‌ نوین‌ آموزش‌ کارکنان‌ دولت‌ اقدام‌ به‌ مطالعه‌ و بررسی‌ در خصوص نظام‌ آموزش‌ کارکنان‌ در کشورهای‌ جهان‌ شده‌ است‌. موضوع‌ آموزش‌ شغلی‌ در کشور مالزی‌ در گذشته‌، چه‌ در بخش‌ خصوصی‌ و چه‌ در بخش‌ دولتی‌ چندان‌ مورد توجه‌ نبوده‌ و جزء اولویت‌های‌ اساسی‌ محسوب‌ نمی‌شد...


اما از اواخر دهة 80، از طریق‌ سرمایه‌‌گذاری‌ خارجی‌، حذف‌ موانع‌ تجاری‌، بخش‌ تولید به‌ بخش‌ نوآور تبدیل‌ گردید و این‌ نقطة عطفی‌ در رشد توجه‌ به‌ آموزش‌ به‌ شمار می‌رود. دولت‌ مالزی‌ برای‌ افزایش‌ انگیزش‌ و تشویق‌ بیش‌ از پیش‌ صاحبان‌ صنایع‌ و بخش‌ خصوصی‌ جهت‌ سرمایه‌ گذاری‌ در امر آموزش‌ و توسعه‌ کارکنان‌، توسط‌ مجلس‌ مالزی‌ قانونی‌ را به‌ تصویب‌ رسانید. این‌ قانون‌ شرکت‌ هایی‌ که‌ بیش‌ از پنجاه‌ کارمند دارند را ملزم‌ می‌کند، ماهانه‌ معادل‌ یک‌ درصد حقوق‌ کارکنان‌ را به‌ امر توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ و آموزش‌ تخصیص‌ دهند. البته‌ اصلاحیة اخیر این‌ قانون‌، تولید کنندگانی‌ که‌ کمتر از 50 نفر پرسنل‌ دارند را نیز ملزم‌ به‌ رعایت‌ این‌ قانون‌ می‌کند. همچنین‌ صنایع‌ و خدمات‌ معینی‌ مانند بیمارستان‌ها، توریسم‌، مخابرات‌، تبلیغات‌ و حمل‌ و نقل‌ نیز به‌ مشارکت‌ در این‌ قانون‌ توصیه‌ می‌شوند.

 

     من به شما توصیه میکنم که حتما این فایل را که توسط دفتر آموزش و بهسازی نیروی انسانی سازمان برنامه تهیه شده است را بخوانید و خواندن آن را به بقیه توصیه کنید ... تا اهمیت مقوله آموزش و هدفمند کردن آن برای همه روشن بشود.

 

دانلود کنیدارسال توسط مباشرفر
آخرین مطالب