اولین پایگاه اینترنتی مهندسان و دانشجویان صنایع دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
این وبلاگ در سال 1383 به منظور ایجاد ارتباط مستمر بین دانشجویان و دانش آموختگان رشته مهندسی صنایع دانشگاه آزاد واحد تهران شمال تاسیس گردید. لطفا جهت استفاده از منوی سمت راست وبلاگ چند لحظه صبر کنید

تاريخ : دوشنبه ٢٦ آذر ۱۳۸٦

خودتان قضاوت کنید ...

 سلام٬   

     تعداد افرادی که یک مدیر می تواند به طور موثر آنان را مدیریت کند٬ بستگی به این دارد که تا چه اندازه فعالیت آنها به یکدیگر شبیه نباشد. اگر همه آنها عملکرد مشابهی داشته باشند و فعالیتهای مستقل از هم داشته باشند٬ تعداد افرادی که توسط یک نفر اداره می شود می تواند بیشتر از هفت باشد. میلر در کتاب سال ۱۹۵۶ خود نشان داد که عدد ۷٬ تعداد فعالیتهای متفاوتی است که یک مدیر می تواند به طور همزمان٬ یا متعامل به آنها بیاندیشد. عدد ۹ برای افراد استثنایی است و عدد ۵ و کمتر از آن برای افراد متوسط. شما چی فکر میکنید؟

کتاب باز آفرینی سازمان نوشته راسل ایکاف چاپ سازمان مدیریت صنعتی- صفحه  ۱۸۵ارسال توسط مباشرفر
آخرین مطالب