اولین پایگاه اینترنتی مهندسان و دانشجویان صنایع دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
این وبلاگ در سال 1383 به منظور ایجاد ارتباط مستمر بین دانشجویان و دانش آموختگان رشته مهندسی صنایع دانشگاه آزاد واحد تهران شمال تاسیس گردید. لطفا جهت استفاده از منوی سمت راست وبلاگ چند لحظه صبر کنید

 CE-GS /آشنايی با تجارت الکترونيک/کوچه های بن بست صنايع ....

     با تشکر فراوان از دوستان گرامی به جهت ارسال مقاله های خود برای قرار گرفتن در اين وبلاگ.اين مقاله ها در ارتباط با علامات استاندارد(تهيه شده توسط مهندس شعبانی)کوچه های بن بست صنايع و...(تهيه شده توسط مهندس شيرين آبادی)آشنايی با تجارت الکترونيک(تهيه شده توسط مهندس راستگوپسند)است.

* علامات استاندارد

* کوچه های بن بست صنايع و ...

* آشنايی با تجارت الکترونيکارسال توسط مباشرفر
آخرین مطالب