اولین پایگاه اینترنتی مهندسان و دانشجویان صنایع دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
این وبلاگ در سال 1383 به منظور ایجاد ارتباط مستمر بین دانشجویان و دانش آموختگان رشته مهندسی صنایع دانشگاه آزاد واحد تهران شمال تاسیس گردید. لطفا جهت استفاده از منوی سمت راست وبلاگ چند لحظه صبر کنید

تاريخ : پنجشنبه ۱٢ آذر ۱۳۸۸

پنیسیلین

کشاورز فقیری از اهالی اسکاتلند فلمینگ نام داشت.یک روز در حالی که به دنبال امرار معاش خانواده اش بود از باتلاقی در آن نزدیکی صدای درخواست کمک را شنید وسایلش رابر روی زمین انداخت و به طرف باتلاق دوید پسری وحشت زده که تا کمر در باتلاق فرو رفته بود فریاد میزد وتلاش میکرد تا خودش را آزاد کند فارمر فلمینگ او را ازمرگ تدریجی وحشتناکی نجات داد .روز بعد کالسکه ای مجلل به منزل محقرفارمر فلمینگ رسید مرد اشراف زاده خود را به عنوان پدر پسری معرفی کردکه فارمر فلمینگ نجاتش داده بوداشراف زاده گفت میخواهم جبران کنم شما زندگی پسرم را نجات دادی کشاورز اسکاتلندی جواب داد من نمیتوانم برای کاری که انجام داده ام پولی بگیرم در همین لحظه پسر کشاورز وارد کلبه شد اشراف زاده پرسید  پسر شماست کشاورز با افتخار جواب داد بله           

کشاورز:با هم معامله میکنیم اجازه بدهید او را همراه خودببرم تا تحصیل کند.اگر شبیه پدرش باشد به مردی تبدیل خواهد شد که تو به او افتخار خواهی کرد پسر فارمر فلمینگ از دانشکده پزشکی سنت ماری در لندن فارغ التحصیل شد و همین طور ادامه داد تا در سراسر جهان به عنوان الکساندر فلمینگ کاشف پنیسیلین مشهور شد سال ها بعد پسر همان اشراف زاده به ذات الریه مبتلا شد میدانید چه چیزی نجاتش داد؟پنیسیلینارسال توسط مباشرفر
آخرین مطالب