اولین پایگاه اینترنتی مهندسان و دانشجویان صنایع دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
این وبلاگ در سال 1383 به منظور ایجاد ارتباط مستمر بین دانشجویان و دانش آموختگان رشته مهندسی صنایع دانشگاه آزاد واحد تهران شمال تاسیس گردید. لطفا جهت استفاده از منوی سمت راست وبلاگ چند لحظه صبر کنید

طرح استفاده فراگير از سيستم عامل لينوکس در کشور

( در مواجهه با چالشهاي پيش رو)

        اين مقاله در ارتباط با بکارگيری سيستم عامل لينوکس در سطح کشور است و چالشها و فرصت هاييکه استفاده از اين سيستم عامل برای سازمانها بوجود می آورد را مورد بررسی قرارداده و آن را با ساير سيستمهای عامل مثل ويندوز مقايسه کرده است.

* دريافت مقالهارسال توسط مباشرفر
آخرین مطالب