اولین پایگاه اینترنتی مهندسان و دانشجویان صنایع دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
این وبلاگ در سال 1383 به منظور ایجاد ارتباط مستمر بین دانشجویان و دانش آموختگان رشته مهندسی صنایع دانشگاه آزاد واحد تهران شمال تاسیس گردید. لطفا جهت استفاده از منوی سمت راست وبلاگ چند لحظه صبر کنید

تاريخ : جمعه ٢۸ خرداد ۱۳۸٩

ریسک چیست؟

در مقالات و کتب، تعاریف گوناگونی از واژه ریسک ارائه شده است. بعضا بین این تعاریف اختلافاتی وجود دارد که در ادامه به تشریح این موارد پرداخته می شود.

فرهنگ وبستر[1]، ریسک را " در معرض خطر قرار گرفتن" تعریف کرده است.

فرهنگ لغات سرمایه گذاری(Hildreth,1988) نیز ریسک را زیان بالقوه سرمایه گذاری که قابل محاسبه است می داند.

گالیتز ریسک را هرگونه نوسانات در هرگونه عایدی می داند (Galitz,1996:5)

تعاریف ارائه شده از واژه ریسک در فرهنگ لغت آکسفورد عبارتند از :

امکان وقوع رخداد نا مطلوب در آینده .

موقعیتی که ممکن است خطر ناک باشد و یا عواقب و پیشامدهای نا مطلوبی به همراه داشته باشد.  

در فرهنگ فارسی عمید ریسک به معنای خطر . احتمال خطر و ضرر یا اقدام به کاری که نتیجه آن معلوم نباشد و احتمال خطر در آن باشد تعریف شده است.

 [1] Webster’s New collegiate Dictionary-1981ارسال توسط مباشرفر
تاريخ : یکشنبه ۱٥ دی ۱۳۸٧

تفاوت Business plan و feasibility study

 

سلام

تفاوت بعضی از ابزار هایی که این روزها خیلی مورد استفاده قرار می گیره باعث شده که مرز بندی آنها دارای اهمیت خاصی باشد.

مطالعات امکان سنجی دارای سه بعد زیر است:

1-      تجزیه و تحلیل اقتصادی

2-      تجزیه و تحلیل تکنولوژیک

3-      تجزیه و تحلیل بازار-رقبا

4-      مدیریت ریسک

درصورتی که در طرح کسب و کار به غیر از مباحث مالی و وضعیت سود دهی پروژه، یکسری اطلاعات بیشتری در خصوص مواردی از قبیل زمان شروع طرح، محل اجرا، طول زمان اجرای پروژه، قوانین و مقررات موجود، سرمایه گذاران و نحوه تامین منابع مالی، نیازمندی های طی اجرای پروژه و سایر موارد نیز دخیل است.ارسال توسط مباشرفر
آخرین مطالب