۴۹- تفکر ناب..... دروازه شش سيگما

تفکر ناب..... دروازه شش سيگما

يکي از سبک هاي تحقيقات، مقايسه و ايجاد ارتباط بين موضوعات مختلف و کشف ارتباي علمي بين آنها مي باشد.

حتما اين مقاله را مطالعه فرماييد و نظرات خود را بفرماييد.

 *دريافت مقاله

 

/ 0 نظر / 2 بازدید