۱۷۸- نتایج فکر کردن

اما از اواخر دهة 80، از طریق‌ سرمایه‌‌گذاری‌ خارجی‌، حذف‌ موانع‌ تجاری‌، بخش‌ تولید به‌ بخش‌ نوآور تبدیل‌ گردید و این‌ نقطة عطفی‌ در رشد توجه‌ به‌ آموزش‌ به‌ شمار می‌رود. دولت‌ مالزی‌ برای‌ افزایش‌ انگیزش‌ و تشویق‌ بیش‌ از پیش‌ صاحبان‌ صنایع‌ و بخش‌ خصوصی‌ جهت‌ سرمایه‌ گذاری‌ در امر آموزش‌ و توسعه‌ کارکنان‌، توسط‌ مجلس‌ مالزی‌ قانونی‌ را به‌ تصویب‌ رسانید. این‌ قانون‌ شرکت‌ هایی‌ که‌ بیش‌ از پنجاه‌ کارمند دارند را ملزم‌ می‌کند، ماهانه‌ معادل‌ یک‌ درصد حقوق‌ کارکنان‌ را به‌ امر توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ و آموزش‌ تخصیص‌ دهند. البته‌ اصلاحیة اخیر این‌ قانون‌، تولید کنندگانی‌ که‌ کمتر از 50 نفر پرسنل‌ دارند را نیز ملزم‌ به‌ رعایت‌ این‌ قانون‌ می‌کند. همچنین‌ صنایع‌ و خدمات‌ معینی‌ مانند بیمارستان‌ها، توریسم‌، مخابرات‌، تبلیغات‌ و حمل‌ و نقل‌ نیز به‌ مشارکت‌ در این‌ قانون‌ توصیه‌ می‌شوند.

 

     من به شما توصیه میکنم که حتما این فایل را که توسط دفتر آموزش و بهسازی نیروی انسانی سازمان برنامه تهیه شده است را بخوانید و خواندن آن را به بقیه توصیه کنید ... تا اهمیت مقوله آموزش و هدفمند کردن آن برای همه روشن بشود.

 

دانلود کنید

/ 4 نظر / 19 بازدید
احسان

سلام دستت درد نکنه . مطلبت خوب بود .

مهندس

چه جالب ... من پارسال درسم تموم شده ... نميدونستم چنين وبلاگ خوبی هم هست ... خوشم اومد

سعيد

سلام ممنون شما دوستان خوب هستم ... به کمک شما ها تا امروز تونستم بنويسم. منتظر پشتيبانی شما ها هستم