۶- مهارتهای لازم برای مهندسين صنايع

 مهارتهای لازم برای مهندسين صنايع

با توجه به بررسهای انجام شده بر روی نيازهای بازار كار و آموزشات آكادميك در آمريكا، يك مهندس صنايع در مقطع كارشناسی در شروع كار مبلغی حدود ۴۳،۱۰۰ دلار در سال درآمد دارد. كه ماهيانه ۳،۵۹۰ دلار معادل ۳،۱۰۵،۳۵۰ تومان !! ( با دلاری ۸۶۵ تومان) خواهد بود. بله اين مبلغ را شايد در ايران تعداد بسيار معدودی دريافت كنند( حتی كمتر از انگشتان دست). اما مهارتهائيكه از اين افراد توقع ميرود به شرح ذيل است:

 1. مهارتهای خوب در رياضيات
 2. توانايی در مديريت زمان
 3. آشنايی با ساختار و كاركرد سيستمهای مكانيكی
 4. برخورداری از يك سطح هوش معمولی
 5. توانايی بالا در سازماندهی و رهبری محيط كار                                               
 6. ارتباط عمومی قوی و تونايی بازاريابی خوب
 7. توانايی حل مشكلات محيط كار
 8. داشتن مهارت های عمومی مربوط به مهندسی صنايع
 9. بهره مندی از توانايی تخصصی
 10. با تدبير بودن
 11. مستمع خوب بودن
 12. قدرت بيان بالا
 13. داشتن سياست كاری
 14. پشتكار مناسب
 15. وفق پذيری با محيط های مختلف كاری
 16. ذهن جستجوگر
 17. علاقه فراوان به يادگيری
 18. مهارت مديريت و راهبری
 19. شور و هيجان برای بهبود مستمر
 20. داشتن اخلاق كاری   

البته داشتن اكثریت موارد فوق مد نظر خواهد بود چون قطعا كمتر كسی را با تمام شرايط فوق خواهيد يافت ...!

/ 0 نظر / 10 بازدید