۱۱- فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات

در ارتباط با موضوع فناوری اطلاعات تصميمی اتخاذ شد تا مطالب مناسبی در اختيار شما قرار گيرد. به همين منظور اقدام به تاسيس يک وبلاگ ديگری با عنوان - اخبار فناوری اطلاعات (تهران شمال)گرفته شد و لينک آن در اين وبلاگ (درسمت چپ صفحه) قرار گرفته است؛ که مطالب خوبی در ارتباط با تهيه طرح اصلی IT و ...درآن ثبت شده است.

http://ietehranshomalitnews.persianblog.ir

/ 0 نظر / 2 بازدید