۴۲- مهندسي صنايع و زمينه هاي مختلف علمی

مهندسي صنايع و زمينه هاي مختلف علمی

 

يک مهندس صنايع موفق چه کسي است؟

به چه موضوعاتي بايد اشراف داشته باشد؟

زمينه‌هاي کاري مهندس صنايع به چه مواردي محدود مي شود؟

آيا محدوديت کاري خاصي هم براي مهندسين صنايع مي توان قائل شد؟

....

 6 * سيگما

 * مهندسي مجدد راهي براي دگرگون سازي نظام اداري کشور

 *راهبردهاي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات کشور

* رقابت آميزي با ايجاد پايگاه‌هاي حل مساله....

با تشکر فراوان از جناب آقاي مهندس بهزاد نصيري راد بمنظور ارسال مقاله 6 سيگما

مهندس صنایع و .....

/ 0 نظر / 2 بازدید