۱۵۷- فرصت شغلی

Project: National CNG Stations Locationing Master Plan

Positions:
 Social and economics systems (or MSc in industrial engineering)
the successful candidate will have good command of Visual Basic and be
familliar with GIS modeling applications.
 Industrial engineer (BSc or in her/his last year of study)
the successful candidate will be skilled in Operations Research and
modeling.
chitsaz@tna-co.comPlease send your CV's directly to  
You will find TNA a fast growing company with special working
environment.
You may know more about us via www.tna-co.com

/ 1 نظر / 3 بازدید
دورنزديك

سلام ضمن تشكر از مطلب آموزنده اتان . مطلب شما تحت عنوان " وقتي کارتان را نميتوانيد پيش ببريد استراتژي خود را تغيير بدهيد"در دورنزديك به همراه لينك ساير وبلاگ ها و سايت هايي كه از اين مطلب استفاده نموده اند قرار داده شده است. شايد به اين دليل كه از مطلب مشتركي استفاده كرده ايد اشتراكات ديگري نيز داشته باشيد.بنابر اين مي توانيد محتواي آنها را بررسي كرده مطالب جديدي بيابيد و با مديران آنها ارتياط برقرار كنيد.