246- فرمول

رابطه توان و ادعا

سلام

شاید در محیط کار و زندگی خودتان با افرادی طرف هستید که همواره بر روی خیلی موضوعات غیر مرتبط با آنها شروع به اظهار نظر می‌کنند.

امروز که داشتم پیغام‌های خودم را بررسی می‌کردم به جمله جالبی برخورد کردم که دوست خوبم متین کریمی‌نیا برای من ارسال کرده بود.

"حاصل ضرب توان در ادعا مقداری ثابت است . هرچه توان انسان کمتر باشد ، ادعای او بیشتر است و هرچه توان انسان بیشتر شود ، ادعایش ... ؟! "

/ 0 نظر / 2 بازدید