۱۳- دوره های آموزشی سازمان مديريت صنعتی

دوره های آموزشی سازمان مديريت صنعتی

 سازمان مديريت صنعتی اقدام به برگزاری دوره های مختلف آموزش الکترونيکی مباحث مختلف برای عموم نموده است.اين دوره ها شامل برنامه ريزی استراتژيک-آموزش نرم افزارهای مختلف وبرگزاری دورهای فناوری اطلاعات وMBA  ... است.جهت دريافت فرم ثيت نام و شرايط لازم به آدرس اينترنتی زير مراجعه فرماييد.

http://www.imi-ir.org

با تشكر فراوان از جناب آقای مهندس خوشرونژاد برای ارسال اين مطلب

/ 0 نظر / 2 بازدید