۳۷- طرح استفاده فراگير از سيستم عامل لينوکس در کشور

طرح استفاده فراگير از سيستم عامل لينوکس در کشور

( در مواجهه با چالشهاي پيش رو)

        اين مقاله در ارتباط با بکارگيری سيستم عامل لينوکس در سطح کشور است و چالشها و فرصت هاييکه استفاده از اين سيستم عامل برای سازمانها بوجود می آورد را مورد بررسی قرارداده و آن را با ساير سيستمهای عامل مثل ويندوز مقايسه کرده است.

* دريافت مقاله

/ 1 نظر / 2 بازدید
متین کریمی نیا

سلام سعید جان! بابا این مقاله هات که همش فیلتر شده است. نمی شه بازشون کرد که آخه!