333- فرایند

فرایند

سلام

چند روز پیش با یک نفری در خصوص وضعیت کارکنانش و نیز روش های انجام کارشون حسابی بحث می کردم. ایشون اصلا زیر بار این نمی رفت که تو کارهاشون مشکلی وجود داره و همه چیز را بر عهده خود ارباب رجوع و از عدم آشنایی با موضوع می دانست!!

داشتم فکر می کردم که به اون چی بگم که اینقدر بی خودی اصرار نکنه!؟!

یک دفعه این مثال یادم اومد ... چند سال قبل همیشه توی بانک این مشکل پیش می یومد که یکی می زد تو صف و داد همه را در می یاورد! بعد هم بین مشتریان بانک کلی دعوا می شد که چرا اینطوری شده از خود راضی بعدش هم مسئول باجه یک اخمی به همه می کرد و با یک حالت عجیب و غریب به کارش ادامه می داد.

ولی بالاخره یک آدمی پیدا شد که پیشنهاد داد به مردم شماره بدین!! اینطوری هر کسی سر نوبت خودش میره جلوی باجه و این فشاری هم که جلوی باجه وجود داره و این استرسی هم که به باجه دار وارد میشه نیز از بین خواهد رفت...

و اینگونه شد که بانک های خصوصی تاسیس شد چشمک و پشت سر اون هم بانک های دولتی از این روش استفاده کردند و البته نه همه بانک های دولتی. بالاخره تعدادی به این سیستم روی آوردند که حق با مشتری است و باید اصلاح روش کار صورت پذیرد.

ولی باز هم اون آقا نپذیرفت که فرایندهاش مشکل داره و باید یک فکری برای حل اونها بکنه ...

/ 0 نظر / 26 بازدید