۱۸۱- ذکات علم

۱- ارایه الگوهای بهبود وضعیت آموزش و اشتغال زایی در سازمان های فنی 

 

۲- اصول مدیریت کیفیت

 

۳- نمونه قرارداد دریافت خدمات مشاوره  9001 ISO

 

۴- اسلایدهای همایش اصول مدیریت کیفیت

 

۵- آشنایی با ویرایش 2008 استاندارد 9001 ISO

/ 0 نظر / 2 بازدید