۱۷۶- الگو برداری

وب سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی برخوردکردم و توی اون وب سایت تعداد بسیار زیادی مقاله و مطالب کاربردی دیدم که توی این پست از مباحث آموزش که شامل: دستورالعمل و آیین نامه آموزش٬ ارزیابی و رتبه بندی مراکز آموزشی٬ نحوه تدوین برنامه و تقویم آموزشی منابعی خوبی را معرفی میکنم.

 

مبانی آموزش کارکنان دولت

 

دستورالعمل هایاجرایی آموزش

 دستور العمل تهیه وارسال برنامه های آموزشی

 دستاوردهای نظام جدید آموزش کارکنان دولت

 

این قسمت هم فکر کنم که خیلی به دردتون بخوره چون موضوع آن مربوط به نحوه ارزیابی مراکز و موسسات آموزشی می شود و دستورالعمل و کاربرگ مربوط به آن را می توانید به عنوان نمونه ای خوب برای سازمان خود مورد استفاده قرار دهید.

 

راهنمای عملی خوداریابی

 

دستورالعمل نحوه اعتبارسنجی مراکز وموسسات متقاضی اجرای آموزش

 

جدول شاخص ها، استانداردها و امتیازات

 

کاربرگ

/ 1 نظر / 2 بازدید
احسان

سلام سعيد اين فايلهايی که گذاشتی فکر کنم بدردم بخوره! ميدونی ! آخه اين هفته يه سمينار بايد بدم!‌ در مورد ارزيابی عملکرد کارکنان .