پست های ارسال شده در خرداد سال 1384

۴۷- جشنواره تابستانی

                            جشنواره تابستانی  با تشکر از زحمات بي دريغ دانشجويان گروه مهندسي صنايع و همکاران نشريه آهنگ صنعت بمنظور برگزاري همايش ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 11 بازدید