پست های ارسال شده در اسفند سال 1388

316- تکنیک های بازاریابی و فروش

منش مدیریت پروژه و مک دونالد   پارچه نوشته های بزرگی بر سردر رستوران های مک دونالد نصب می شود که بر ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 28 بازدید

315- بهترین لحظات زندگی

بهترین لحظات زندگی از نگاه چارلی چاپلین سلام خیلی وقت شده بود که چیزی نمی منوشتم ... یکی از دوستان این متن ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 28 بازدید