پست های ارسال شده در شهریور سال 1393

363- 17 سالگی مهندسی صنایع تهران شمال مبارک

با سلام رشته مهندسی صنایع تهران شمال در شهریور ماه سال 1376 تاسیس شد و در دو نیسمال اول و دوم ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 77 بازدید