پست های ارسال شده در شهریور سال 1394

364- رشته مهندسی صنایع تهران شمال 18 ساله شد

درسته، 18 سال قبل در شهریور ماه سال 1376 اولین ورودی های رشته مهندسی صنایع تهران شمال در گرایش برنامه ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 159 بازدید