296- منابع انسانی

تنبل های خوشحال

سلام،

این روزها خیلی از این تکنیک های مختلف از جمله مباحث منابع انسانی مد شده است. ولی این حوزه هم مثل سایر حوزه های مختلف دچار این مشکل شده است که یکسری مفاهیم وجود دارد ولی این مفاهیم در عمل درست پیاده سازی نمی شود. درست پیاده نشدن مفاهیم کار را به جایی رسانده است که خیلی ها می گویند این ها تئوری است و در عمل چیز دیگری حاکم می باشد... البته من کاملا با این حرف مخالف نیستم (در یکسری از موارد) ولی خود این مساله آفتی شده است به جان این تکنیک ها ولی در کل اگر به سابقه این تئوری ها مراجعه کنیم می بینیم که در یک جایی از دنیا پیاده سازی شده و جواب داده،‌پس نمی توان تمامی مشکل را بر سر تئوری بودن آنها انداخت بلکه خود ما نیز مقصر اصلی این مساله هستیم. هر فردی فراخور حال خودش ...

عدم پیاده سازی موفق تکنیک های منابع انسانی = تنبل های خوشحال

/ 1 نظر / 20 بازدید
مریم ا

مطلب در ارتباط با منابع خیلی سطحی و پیش پا افتاده بود بهتر بود روشهای تخصیص منابع ذکر می شد تا سایت علمی تر به نظر برسد و در خور بچه های تهران شمال باشه با تشکر