۲۰- تفکر سيستمی

تفکر سيستمی

      اين تفکر سيستمی جزء جدايی ناپذيری از مهندسی صنايع است که اگر از همان ابتدا تحصيلات دانشگاهی به آن توجه خاصی انجام گيردقطعا در تربيت مهندسان صنايع قدرتمند با توانايی های بالا تاثيرات خوبی خواهد داشت.اين مطالب را خوب بخوانيد- ياد بگيريد و به ديگران بياموزيد.آيا اين مطالب را در دانشگاه به شما آموزش داده اند...!!؟

    * تفکر سيستمی- مقدمه

    * مفاهيم و تعاريف تفکر سيستمی

    * تاريخچه نظريه سيستمها  

                            پيشنهاد خود را در این مورد بفرماييد

    * موانع تفکر سيستمی- قسمت اول

    * موانع تفکر سيستمی- قسمت دوم

    * اصول تفکر سيستمی ۱

    * اصول تفکر سيستمی ۲

مطالب فوق بر گرفته از سايت شرکت بهساد است.جهت دريافت فايلها بر روی علامات سمت راست کليک کنيد.

/ 0 نظر / 2 بازدید