319- Desktop

سلام

این روزها دیگه همه بلدند که چه جوری عکس پس زمینه موبایل و کامپیوتر خود را عوض کنند! هر کسی عکسی می گذارد و حتی زنگ موبایل آدم ها با هم فرق می کند. کمتر پیش می آید با عکس پس زمینه و زنگ موبایل مشابهی برخورد کنیم.

این زنگ موبایل ها به نوعی با روحیات ایشان ارتباط دارد و نیز این عکس پس زمینه موبایل و کامپیوتر به نوعی بیانگر آرزوهای افراد که شاید به زودی به آن دست پیدا خواهند کرد، باشد. زیبایی های که کمتر به آن توجه شده است. چه خوب است هر روز تصویر آرزوی خود را ببینید.

حالا خوب شد، این دفعه به دقت بیشتری به اطراف خود نگاه کنید. شاید چیزهای بیشتری بدست آورید.

/ 1 نظر / 24 بازدید

منبع؟