288-FMEA چیست؟

FMEA چیست و کاربرد آن در چه صنایعی می باشد

FMEA  مخفف کمات failure modes and effects analysis می باشد و معنی پارسی آن " پیش بینی و تحلیل حالات خرابی و شکست " میباشد. یعنی قبل از انجام هر کاری به حالات خرابی و مواردی که می تواند نتیجه مورد نظر را با شکست مواجه کنند، فکر کرده و نسبت به حل آنها اقدام شود. یعنی نوش دارو قبل از مرگ سهراب نه بعد از مرگ ... این تکنینک برای بعد از به وقوع پیوستن خرابی و مشکل نیست.

کاربرد این تکنیک در صنایع نظامی، هوافضا، هسته ای، پزشکی - دارویی و صنایع خودرو بیش از سایر صنایع متداول است. اهمیت آن هم از این جهت است که یکسری خطاها و مشکلات و خرابی ها قابل جبران نیست. وقتی فضاپیمایی ساخته شده و به فضا پرتاب می شود دیگر جایی برای جبران خطاهای طراحی و تولید نمی باشد، بنابراین قبل از بروز مشکل باید برای آن چاره ای اندیشید. این تکنیک این مشکل را حل خواهد کرد.

/ 0 نظر / 907 بازدید