۱۸۵- گزینش

2. کارمندان جدید را در اتاق بگذار و در را ببند. 

 

3- آنها را ترک کن و بعد از 6 ساعت برگرد.

 

سپس موقعیتها را تجزیه تحلیل کن:

 

 

 

۱- اگر آنها آجرها را دارند می شمرند آنها را بخش حسابداری بگذار.

 

۲- اگر آنها از نو (برای بار دوم) دارند آنها را می شمرند، آنها را در بخش ممیزی بگذار. 

 

۳- اگر آنها همه اتاق  را با آجرها آشفته کرده اند،(گند زده اند)  آنها را در بخش مهندسی بگذار.

 

۴- اگر آنها آجرها را به طرز فوق العاده ای مرتب کرده اند آنها را در بخش   برنامه ریزی  بگذار.

 

۵- اگر آنها آجرها را به یکدیگر پرتاب می کنند آنها را در بخش اداری بگذار. 

 

۶- اگر آنها در حال خوابند، آنها را در بخش امنیت بگذار.

 

۷- اگر آنها آجرها را تکه تکه کرده اند آنها را در قسمت فناوری اطلاعات بگذار.

 

۸- اگر آنها بیکار نشسته اند آنها را در قسمت نیروی انسانی بگذار.

 

۹- اگر آنها سعی می کنند آجرها ترکیبهای مختلفی داشته باشند و مدام جستجوی بیشتری می کنند و هنوز یک آجر هم تکان نداده اند آنها را در قسمت حقوق و دستمزد بگذار.

 

۱۰- اگر آنها اتاق را ترک کرده اند آنها را در قسمت بازاریابی بگذار . 

 

۱۱- اگر آنها به بیرون پنچره خیره شده اند، آنها را در قسمت برنامه ریزی استراتژیک بگذار.

 

۱۲- اگر آنها با یکدیگر در حال حرف زدن هستند: بدون هیچ نشانه ای از تکان خوردن آجرها، به آنها تبریک بگو و آنها را در قسمت مدیریت ارشد قرار بده.

/ 2 نظر / 2 بازدید
گلی

سلام من یه جایی رو می شناسم که کارمنداش دقیقا همین رفتارو می کنن !

.

کارمندان خيلی از ادارات و سازمان ها رو ميشه در چنين قالبی طبقه بندی کرد.