# اولین_همایش_سراسری_رویکردهای_نوین_در_مهندسی_صنایع

295- همایش

اولین همایش سراسری رویکردهای نوین در مهندسی صنایع ٢٣ و ٢۴ اردیبهشت ماه سال ١٣٨٨ به همراه چهار کارگاه تخصصی نمایشگاه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 18 بازدید