# فروشگاه_هارودس

312- چرخش دوران

از فروش بطری‌ تا تاسیس هارودس  فروشگاه هارودس (Harrods) بزرگ‌ترین و مجهزترین فروشگاه انگلستان است کهبه دلیل تنوع فروش و ظاهر ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 22 بازدید