# محصول_،_توزیع_،_قیمت_و_ترویج

298- آمیزه های بازاریابی

آمیزهبازاریابی منظور از آمیزه بازاریابی یا ترکیب بازار، این است که باید مشخص کرد چگونه باید این عوامل را در هم ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 18 بازدید