# مک_دونالد

316- تکنیک های بازاریابی و فروش

منش مدیریت پروژه و مک دونالد   پارچه نوشته های بزرگی بر سردر رستوران های مک دونالد نصب می شود که بر ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 28 بازدید