۱۷۷- از یک زاویه دیگه باید دید

 روباه: خرگوش داری چیکار می کنی؟

 

خرگوش: دارم پایان نامه می نویسم.

 

روباه: جالبه، حالا موضوع پایان نامت چی هست؟

 

خرگوش: من در مورد ایکه یک خرگوش چطور می تونه یک روباه رو بخوره، دارم مطلب می نویسم.

 

روباه: احمقانه است، هر کسی می دونه که خرگوش ها، روباه نمی خورند.

 

خرگوش: مطمئن باش که می تونند، من می تونم این رو بهت ثابت کنم، دنبال من بیا.

 

خرگوش و روباه با هم داخل لانه خرگوش شدند و بعد از مدتی خرگوش به تنهایی از لانه خارج شد و بشدت به نوشتن خود ادامه داد.

 

در همین حال، گرگی از آنجا رد می شد.

 

 

گرگ: خرگوش این چیه داری می نویسی؟

 

خرگوش: من دارم روی پایان نامم که یک خرگوش چطور می تونه یک گرگ رو بخوره، کار می کنم.

 

گرگ: تو که تصمیم نداری این مزخرفات رو چاپ کنی؟

 

خرگوش: مساله ای نیست، می خواهی بهت ثابت کنم؟

 

 بعد گرگ و خرگوش وارد لانه خرگوش شدند.

 

خرگوش پس از مدتی به تنهایی برگشت و به کار خود ادامه داد.

 

 

حال ببینیم در لانه خرگوش چه خبره

قبل از اینکه این پایین را مارک کنید تا نوشته هایی که با رنگ سفید نوشته شده است را بخوانید ... خودتان چهی فکر میکنید؟! 04.gif

در لانه خرگوش، در یک گوشه موها و استخوان های روباه و در گوشه ای دیگر موها و استخوان های گرگ ریخته بود.

 

 در گوشه دیگر لانه، شیر قوی هیکلی در حال تمیز کردن دهان خود بود.

 

  پایان

 

------------ --------- -

 

نتیجه

قبل از اینکه این پایین را مارک کنید تا نوشته هایی که با رنگ سفید نوشته شده است را بخوانید ... خودتان چه نتیجه ای می گیرید؟! 15.gif

هیچ مهم نیست که موضوع پایان نامه شما چه باشد

 

هیچ مهم نیست که شما اطلاعات بدرد بخوری در مورد پایان نامه تان داشته باشید

 

آن چیزی که مهم

/ 1 نظر / 2 بازدید